Home

Verhuur

Prijs

Adres/Situatieschets

Vrije tijd

Natuur infomatie 1

Fotos van Texel

 

DE SLUFTER

 

 

Uniek is het uitgestrekte natuurgebied De Slufter met zijn altijd in- en uitstromende Noordzee.

Van de vele hier voorkomende zoutminnende planten is het in juli en augustus uitbundig

bloeiende lamsoor de meest spectaculaire.

Met zijn paarse gloed zover het oog reikt,

afgewisseld met den grijsgroene tinten van de zeealsem,

vroeger hét anti-vlooienkruid als toevoeging voor de met wier gestopte matrassen,

zet het de vlakte in een heel bijzonder licht.

Van 1 maart tot 15 augustus, in de broedtijd,

kunt u er op excursie met de vogelwachter,

die u met veel plezier op allerlei interessante wetenswaardigheden van het gebied zal wijzen.

Ook in herfst en winter vinden veel vogels hun voedsel langs de slikkige oevers van geulen en prielen; Rosse grutto,

Wulp, Bonte strandloper worden vergezeld door minder algemene vogels als

kleine strandlopers,zwarte en groenpootruiters.

 

 

DE MUY

 

 

Ook in het naastliggende natuurgebied De Muy zult u niet gauw uitgekeken raken.

Gaat u eens tegen de avond  rustig  bij een in het midden van de duinen gelegen meer zitten en luister

en kijk naar de trekvogels die zich hier al "pratend" verzamelen.

  

 

De kolonie de Muy is slechts van grote afstand of via een excursie te bezichtigen.

Deze kolonie is vanaf de uitkijkpost goed te bekijken.

De beste plek is natuurgebied de Geul ( ten zuiden van Den Hoorn ).

 

WAGEJOT

 

 

Restanten van oude dijkdoorbraken vormen al eeuwenlang mooie plasjes

met brak water aan de binnenkant van de waddendijk.

Na het op deltahoogte brengen van de dijk, is daar nog een interessant terrein bijgekomen :

het Wagejot, dat direct ten zuiden van de Bol ligt.

Daar zijn vanaf de weg allerlei eenden en steltlopers waar te nemen.

Vooral kluten zijn in redelijke aantallen als broedvogel aanwezig.

Ook bontbekplevieren en visdieven horen tot de broedvogels, evenals tureluurs.

 

 

Next

Top


Copyright (c)  Webdesgin by Ralf Joos